lørdag 1. mai 2010

Nystart Hammerøen Læseselskab

Læseselskabet har møte den 1o. mai for å ta opp trådene fra den "stille" foreningen og finne noen nye tråder i foreningens virksomhet.

Det er nå 8 år siden læseselskabet først ble etablert, men nå er det nystart 10. mai kl. 19.30 på Straumkroa på Hamarøy Fiskecamp. Arne Andre Solvang vil gi en fremstilling av Læseselskabet historie som kan trekkes tilbake til 1805 og presten Boje Junghans.

Det blir kaffe med mere, kulturelt innslag og det blir litteraturquiz.

tirsdag 13. april 2010

Boksommer 2010

Bokbyen i Hamarøy, Oppeid, vil ha sin offisielle åpning av boksommeren den 7. mai. Da vil det være årsmøte i stiftelsen og møte i stiftelsesråd, men det planlegges også hageselskap og forfattermøte den 7. om kvelden. Lørdag 8. mai vil hovedbutikken være klar og også bokbyens andre bokutsalg åpner denne dagen.

søndag 11. april 2010

Nå kommer reise- og kulturguiden

Reise- og kulturguiden for Hamarøy er nå sendt til design og ombrekking. Karianne Sørgård Olsen i Segelfoss forlag lover en bredt anlagt guide med nydelige fotos. Planlagt utgivelsesdato er ultimo april. Foto: Bjørn Eirik Olsen, Design: Børge Ånesen, Tekst: Karianne S. Olsen, samt eksterne bidragsytere fra Hamarøya. Boken kan forhåndsbestilles, kr. 150,-, fra oss, post@bokbyen-hamaroy.com.

Restaurering Bårstua, Skogheim

Bokbyen har i samarbeid med Hamarøy kommune søkt om økonomiske midler hos Kulturmin- nefondet for å restaurere bårstua eller Borgstuen på Skogheim. Dette er en bygning som Knut Hamsyn bygde, om enn ikke i den utgaven som er der i dag. Likefullt er bårstua en viktig del av det samlede miljøet på Skogheim sammen med hovedbygningen og dikterstuen. Hamsunsenteret legger stor vekt på å bevare og utvikle et samlet miljø i og rundt Skogheim.

torsdag 18. februar 2010

Artist in Residency også på Hamarøy?


Det arbeides med å realisere et program for Artist in Residency på Oppeid i Hamarøy. I tilknytning til Knut Hamsuns tidligere hjem, Skogheim, planlegges det kjøp av "Dikterstuen", en enebolig som er velegnet for videre utleie og bosted for gjester til Hamarøy. I tillegg arbeides det med renovering av Borgstuen på Skogheim som også kan bli et utleieobjekt for overnatting og kontorer for forfattere og andre som ønsker å være i "Knut Hamsuns Rike" over kortere eller lengre perioder. Hamsunsenteret, Hamarøy kommune og Bokbyen samarbeider om å utvikle og etablere prosjektene.

tirsdag 16. februar 2010

Økonomisk støtte til forlagsetablering


Segelfoss forlag med Karianne S. Olsen har fått kr. 160.000 i økonomisk støtte fra Innovasjon Norge til etableringen av forlagsdriften på Oppeid i Hamarøy. Prosjektet har vært initiert av Bokbyen, den første boken er allerede utgitt. Karianne S. Olsen forteller at nå er det flere under produksjon og planlegging. Hun forbereder først og fremst forlaget på sommertrafikken til Hamarøy og Hamsunsenteret og de første utgivelsene vil være rettet mot disse gruppene.

lørdag 30. januar 2010

Hammerøens Leseselskab revitaliseres

Foreningen Hammerøens Læseselskab ble stiftet i 2002, og nå kan foreningen, som trekker trådene tilbake til 1805, få en ny start. Styrevalg og ny aktivitetsprofil er i ferd med å komme på plass. Det nye styreforslaget er lovende for foreningen med positive personligheter. Ventelig kalles det inn til årsmøte i foreningen i løpet av februar.
Bokbyen har lenge arbeidet for å få Hammerøens Læseselskab i gang igjen og Bokbyen hadde samtidig et ønske om å få en venneforening for Bokbyen igang. I bokbyer har man ofte hatt en etableringsprosess der det er venneforeningen som har kommet først, men på Oppeid kom stiftelsen av Bokbyen aller først. Det kan se ut som om Hammerøens Læseselskab og venneforeningen nå blir ett og det samme, og Bokbyen får dermed et nytt aktivum for en bred litterær aktivitet.